RegnskabsMail 2018, uge 32

Kære Læser.

Vi håber du har haft en rigtig god sommer. Denne RegnskabsMail er en opsamling af de nyheder, der er kommet i sommerferien.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Hjemvist til fornyet behandling. Ankenævnet fandt, at Erhvervsstyrelsen administrativt kunne ændre registreringen og, at der ikke var taget stilling til klagers anmodning, således som den efter ankenævnets opfattelse måtte forstås. Selskabslovens § 20.
Stadfæstet, at krav i henhold til hvidvaskloven ikke var overholdt. Tiltrådt af ankenævnet, at klager fremover skulle gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer som bestemt af styrelsen. Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 3, jf. § 10, stk. 1, nr. 1.
Afgift pålagt som følge af for sent indleveret årsrapport, stadfæstet

Artikler og interessante links
Den regnskabsmæssige going concern vurdering
Solvent likvidation af selskaber – regnskabsmæssige spørgsmål
Datatilsynet kommer på tilsyn. Hvad gør...
Tjeklisten for danske IFRS-aflæggere for 2017 er nu tilgængelig
Forslag til ændring af aktieoptionsloven
Inddrivelse af krav
Krav til aktieselskaber er nu kun 400.000 kroner
Tilretning af beskatningsgrundlaget for nyere firmabiler
Skat på en københavner-tur
Værdiansættelse af ejendomme ved familieoverdragelser
Fem gode råd om personskat
Gavekort og moms - Nye regler fra 1. januar 2019


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.regnskabsmail.dk/regnskabsmail.asp?week=32&year=2018