RegnskabsMail 2017, uge 25

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. et notat, der beskriver en lang række af de væsentligste ændringer i den ”nye” årsregnskabslov og en artikel om ændring af regnskabsår.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Årsregnskabsloven
Ændring af regnskabsår
Register over "reelle ejere"
Nye krav i aktionærrettighedsdirektivet
Øresundsguide 2017
Udleje af kontor i privaten
Personalesommerhus og beskatning

Styresignaler
Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. - styresignal
Styresignal om rentetilskrivninger til aktionærlån

Bindende svar
Virksomhedsordningen – ubeboet stuehus – sikkerhedsstillelse

Kursuslisten


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.regnskabsmail.dk/Nyhedsbrev/2017/regnskabsmail_2017-25.asp