RegnskabsMail 2017, uge 43

Kære Læser.

.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Afslag på anmodning om straksregistrering via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning. Selskabslovens §§ 9, 16 og 20
Stadfæstet, at betingelserne for fravalg af revision af årsregnskab var ikke opfyldt. Årsregnskabslovens §§ 10a og 135
Erhvervsstyrelsens afvisning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kunne ikke påklages til Erhvervsankenævnet. Lov om Erhvervsankenævnet §§ 1 og 8, samt § 1, i bekendtgørelse nr. 1154 af 18.12.1994 om Erhvervsankenævnet. Selskabslovens § 93,
Stadfæstet, at Erhvervsstyrelsen kunne tilbagekalde meddelt tilladelse til aflæggelse af egnethedsprøve som dansk statsautoriseret revisor. Forvaltningsrettens almindelige regler, samt lov om statsautoriserede og registrerede revisorer § 4, samt 8. Direkt
Stadfæstet, at betingelserne for fravalg af revision af årsregnskab var ikke opfyldt. Årsregnskabslovens §§ 10a og 135
Erhvervsstyrelsens afgørelse om påbud til revisionsvirksomhed vedrørende legitimering og identificering af kunderelationer stadfæstet. Hvidvaskloven §§ 1, 12 og 25
Afslag på anmodning om ændring af registreret selskabsnavn stadfæstet. Selskabslovens §§ 2 og 20

Artikler og interessante links
CFO-seminarer i Odense, Aalborg, København og Århus
Det du skal vide om persondataforordningen
Regnskabsmæssig behandling af et udskudt skatteaktiv

Kursuslisten


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.regnskabsmail.dk/regnskabsmail.asp?week=43&year=2017