RegnskabsMail 2018, uge 01

Kære Læser.

Vi håber du har haft en god jul og et godt nytår. Vi er tilbage med de nyheder der er kommet de seneste 14 dage. Du kan bl.a. se de nye beløbsgrænser og satser for 2018.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Stadfæstet angående spørgsmål om ophævelse af foretagne selskabsregistreringer. Hjemvist til fornyet behandling vedrørende fremtidige registreringer. Forvaltningslovens §§ 19, 22 og 24 samt selskabsloven § 16 og 20
Stadfæstet at klager ikke havde opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, hvorfor påtale kunne tiltrædes. Dagældende revisorlov §§ 16, 23 og 35 samt erklæringsbekg. § 5

Artikler og interessante links
Pengestrømsopgørelsen i årsregnskabet
Skattefrie goder til ulønnede bestyrelsesmedlemmer i 2018
Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2018
Skat ved skilsmisser
Kantinemoms
Skat, moms og personalegoder 2018
Biler - skat og moms 2018
Energiafgifter i 2018

Styresignaler
Aktindsigt i interne dokumenter - styresignal

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Erhvervsankenævnet

Stadfæstet angående spørgsmål om ophævelse af foretagne selskabsregistreringer. Hjemvist til fornyet behandling vedrørende fremtidige registreringer. Forvaltningslovens §§ 19, 22 og 24 samt selskabsloven § 16 og 20  


Stadfæstet at klager ikke havde opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, hvorfor påtale kunne tiltrædes. Dagældende revisorlov §§ 16, 23 og 35 samt erklæringsbekg. § 5  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Pengestrømsopgørelsen i årsregnskabet

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal i deres årsregnskab præsentere en pengestrømsopgørelse - en detaljeret beskrivelse af virksomhedens cash flow.


BDO

Skattefrie goder til ulønnede bestyrelsesmedlemmer i 2018

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer/frivillige hjælpere i foreninger/klubber kan få udbetalt skattefrie godtgørelser og skal ikke betale skat af kontingentfrihed


BDO

Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2018

Skatterådet har nu fastsat alle de nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Alle satser er sat op, men ikke med meget. De nye satser skal bruges for kørsel og rejser, der foretages fra 1. januar 2018.


BDO

Skat ved skilsmisser

I det daglige er der næppe mange, som tænker over, at der er forskel på, hvordan skatten opgøres og beregnes afhængig af, om vi er gifte eller ikke. Selvom vi som personer anses som selvstændigt skattepligtige, og hver især beskattes af vores indkomst og formue, er der nemlig særregler for gifte...


BDO

Kantinemoms

Mange kantineregnskaber udviser underskud. Det skyldes, at medarbejdernes egenbetaling ikke dækker de faktiske udgifter til kantinedriften. Dette er ofte helt bevidst. Billig mad og drikke er et værdsat personalegode. De fleste arbejdsgivere dækker derfor gerne et kantineunderskud, fordi det...


BDO

Skat, moms og personalegoder 2018

En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler.


Dansk Revision

Biler - skat og moms 2018

Alt, hvad der er værd at vide om biler i forhold til skat og moms.


BDO

Energiafgifter i 2018

De fleste energiafgifter stiger i 2018 – om end kun marginalt – men det gør den godtgørelse, som momsregistrerede virksomheder kan opnå, også. Her får du en oversigt over både afgifter og godtgørelsessatser


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Aktindsigt i interne dokumenter - styresignal

SKM2017.742.SKAT

Som følge af ændringen af den organisatoriske struktur i SKAT pr. 1. januar 2018 fastlægges retningslinjer for behandling af anmodninger om aktindsigt i interne arbejdsdokumenter. Efter disse retningslinjer har parter altid ret til aktindsigt i interne arbejdsdokumenter, der udveksles mellem forretningsområderne i SKAT og mellem fagdirektørområder i de enkelte forretningsområder. Parten har derimod ikke ret til aktindsigt i interne dokumenter, der udveksles mellem underdirektørområder og/eller enheder i underdirektørområderne i de enkelte fagdirektørområder. Retten til aktindsigt for andre end parter omfatter ikke aktindsigt i interne arbejdsdokumenter, der er udvekslet mellem forskellige forretningsområder i SKAT eller inden for et forretningsområde i SKAT.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere ved indførsel).
Fremsat den 20. december 2017

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse