RegnskabsMail 2018, uge 06

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. omtale af den regnskabsmæssige behandling af varebeholdninger. Virksomheder i alle regnskabsklasser skal indregne og måle deres varebeholdninger til kostpris. Dog skal der ske nedskrivning til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere end kostprisen.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Revisornævnet
085-2016 (10. juli 2017)
087-2016 (10. juli 2017)
084-2016 (10. juli 2017)
078-2016 (27. juni 2017)

Artikler og interessante links
Regnskabsmæssig behandling af varebeholdninger
Overskydende skat for 2017 udbetales den 10. april 2018
Salg af fast ejendom 2018
Ny skatteaftale
Forældrekøb – økonomi og skat
Firmabil

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Revisornævnet

085-2016 (10. juli 2017)  


087-2016 (10. juli 2017)  


084-2016 (10. juli 2017)  


078-2016 (27. juni 2017)  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Regnskabsmæssig behandling af varebeholdninger

Virksomheder i alle regnskabsklasser skal indregne og måle deres varebeholdninger til kostpris. Dog skal der ske nedskrivning til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere end kostprisen.


BDO

Overskydende skat for 2017 udbetales den 10. april 2018

Udbetaling af overskydende skat er for mange som en ekstra lønningsdag. I år indsættes pengene tirsdag den 10. april 2018.


Beierholm

Salg af fast ejendom 2018

Skattemæssige overvejelser ved salg af fast ejendom


Beierholm

Ny skatteaftale

Ny skatteaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Lavere skat på arbejde og pensionsindbetalinger


Redmark

Forældrekøb – økonomi og skat

Redmarks skatteafdeling har netop lavet en vejledning, der skitsere de væsentligste forhold af økonomisk og skattemæssig karakter i forbinde ...


Beierholm

Firmabil

Ejerafgiften ændres 1. januar og 1. juli


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere ved indførsel).
Vedtaget den 8. februar 2018

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse