RegnskabsMail 2018, uge 08

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. tips til et godt ejerskifte og den skattemæssige behandling af udgifter til firmareception samt skat ved familielån mv.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Revisornævnet
126+127-2016 (26. januar 2018)
104-2016 (26. januar 2018)
28-2017 (12. januar 2018)
4-2017 (12. januar 2018)
105-2016 (22. december 2017)
13-2017 (18. december 1017)
130+131-2016 4. december 2017)
119-2016 (14. november 2017)

Artikler og interessante links
Nettoopskrivningsreserven for kapitalandele til indre værdi
9 skridt til et godt ejerskifte
Skat ved handel med minkfarme
Skat ved handel med dyrlægevirksomheder
Firmareceptioner
Familielån og skat
Betalt TV-abonnement af arbejdsgiveren
Salg af erhvervsejendom og genanbringelse
SKAT er hurtigt ude med bødeblokken i sager om negativ moms

Afgørelser
Lån på mellemregningskonto anset som udbytte
Lån på mellemregningskonto anset som udbytte


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Revisornævnet

126+127-2016 (26. januar 2018)  


104-2016 (26. januar 2018)  


28-2017 (12. januar 2018)  


4-2017 (12. januar 2018)  


105-2016 (22. december 2017)  


13-2017 (18. december 1017)  


130+131-2016 4. december 2017)  


119-2016 (14. november 2017)  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Nettoopskrivningsreserven for kapitalandele til indre værdi

Opskrivninger af værdien af kapitalandele, der indregnes efter den indre værdis metode, skal optages som en bunden reserve under egenkapitalen, fordi de ikke må danne grundlag for udlodning af udbytte fra moderselskabet


Beierholm

9 skridt til et godt ejerskifte

Er du en af de 23.000 ejerledere, der i de kommende år skal beslutte, hvad der skal ske med virksomheden, når det bliver tid til at bringe nye kræfter ind? Hvis ja, er det en god idé tage hul på overvejelserne i god tid.


BDO

Skat ved handel med minkfarme

Når en minkfarm skal handles opstår der en række spørgsmål, fx hvad minkfarmen er værd og hvordan køberen skal betale købesummen.


BDO

Skat ved handel med dyrlægevirksomheder

Skattelovgivningen indeholder mange regler, der har betydning for dyrlæger. Nedenfor giver vi en kort omtale af forskellige problemstillinger i forbindelse med handel med dyrlægevirksomheder, hvor skattemæssige overvejelser ofte er i centrum eller bør være det.


BDO

Firmareceptioner

Åbent Hus-arrangementer er nok den mest udbredte metode, når en virksomhed ønsker at gøre reklame for sig selv. Den skattemæssige behandling af udgifterne afhænger i første række af anledningen til arrangementet. Dernæst af indholdet af dette.


BDO

Familielån og skat

Det er ikke usædvanligt, at forældre låner penge til deres børn. Eller at bedsteforældre yder lån til deres børnebørn. Nogle gange går pengestrømmen dog også den modsatte vej, så det er børnene, der låner penge til forældrene eller til bedsteforældrene.


Deloitte

Betalt TV-abonnement af arbejdsgiveren

Mit spørgsmål opstår, da jeg for nyligt har fået nyt arbejde, og som en del af mine personalegoder får betalt for mit TV-abonnement af min arbejdsgiver. Jeg er derfor i tvivl, om dette abonnement bliver anset som en indkomst, som jeg skal betale skat af?


Deloitte

Salg af erhvervsejendom og genanbringelse

Jeg driver en mindre håndværksvirksomhed i personligt regi. I forbindelse med flytningen af virksomheden har vi i 2017 anskaffet en ny ejendom. Er det korrekt, at vi skal beskattes af hele gevinsten fra salget i 2018 uanset, at vi blot har flyttet virksomheden fra en ejendom til en anden?


BDO

SKAT er hurtigt ude med bødeblokken i sager om negativ moms

Den megen fokus på SKATs udbetalinger af negativ moms synes at have medført, at det meget hurtigere end tidligere anses som et udslag af grov uagtsomhed, hvis der uberettiget søges udbetalt sådanne beløb


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Lån på mellemregningskonto anset som udbytte

SKM2018.87.LSR

Ved opgørelse af aktieindkomst for hovedanpartshaveren efter ligningslovens § 16 E, stk. 1, kunne ikke modregnes et krediteret beløb vedrørende udloddet udbytte fra selskabet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Lån på mellemregningskonto anset som udbytte

SKM2018.86.LSR

Et selskabs udlån til hovedanpartshaveren ved hævninger på mellemregningskontoen ansås for omfattet af ligningslovens § 16 E, stk. 1, og var fuldt ud skattepligtigt som udbytte uanset efterfølgende krediteringer på mellemregningskontoen.


Indholdsfortegnelse