RegnskabsMail 2018, uge 09

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. omtale af nyt lovforslag, der forbedrer selskabers mulighed for at tildele ansatte medarbejderaktier og aktieoptioner samt omtale af reglerne om indbetaling af acontoskat for selskaber.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Ulovlige kapitalejerlån skjules
Acontoskat for selskaber i 2018
Lempelse af reglerne om medarbejderaktier


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Ulovlige kapitalejerlån skjules

Antallet af ulovlige kapitalejerlån falder for femte år i træk. Men fravalg af revision betyder, at mange ulovlige lån lever videre i det skjulte og dermed er uden for myndighedernes kontrol.


BDO

Acontoskat for selskaber i 2018

I 2018 skal selskaber betale acontoskat henholdsvis den 20/3 og den 20/11. De færreste vil indbetale frivilligt i marts


Plesner

Lempelse af reglerne om medarbejderaktier

Som led i regeringens erhvervs- og iværksætterudspil, som blev offentliggjort i august 2017, lagde regeringen op til at lempe reglerne om beskatning af medarbejderaktier. Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 28. februar 2018 fremsat et lovforslag, der udmønter dette initiativ om at forbedre selskabers mulighed for at tildele ansatte medarbejderaktier og aktieoptioner.


Indholdsfortegnelse