RegnskabsMail 2018, uge 10

Kære Læser.

I denne RegnskabsMail kan du bl.a. læse om den regnskabsmæssige behandling af medarbejderforpligtelser.
Det er selvangivelsestid, så du får en masse tips til kontrol af selvangivelsen. Der er også omtale af, hvad det koster, hvis der snydes i skat og det opdages.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Regnskabsmæssig behandling af medarbejderforpligtelser
5 hurtige om persondataforordningen
3 argumenter for databeskyttelse
Acontoskat for selskaber i 2018
Så meget koster det, hvis du snyder i skat – og bliver opdaget
Gør klar til årsopgørelsen for 2017 - prøv vores fradragstest
Forældrekøb – salg af lejligheden
Gode råd til årsopgørelsen 2017
FACIT marts 2018
Godtgørelse af elafgift
Dom i sag om værdiansættelse af 820 brugte biler

Lovstof
Nyt fra Lovtidende


 

Artikler og interessante links

BDO

Regnskabsmæssig behandling af medarbejderforpligtelser

Virksomhedernes medarbejderforpligtelser giver efterhånden ofte anledning til regnskabsmæssige udfordringer. Det skyldes primært, at medarbejderne har fået øget frihed i form af ekstra ferieuger, feriefridage og omsorgsdage


Beierholm

5 hurtige om persondataforordningen

Med under tre måneder til EU's persondataforordning træder i kraft, har mange virksomheder endnu ikke taget aktivt stilling til, hvad de gør med personoplysninger efter den 25. maj. Hvad kan man gøre som SMV-virksomhed? Behøver man at gøre noget? Og hvad er ejerlederens rolle?


Beierholm

3 argumenter for databeskyttelse

3 argumenter for at bekymre sig om databeskyttelse. Er dine kolleger for travle til at bekymre sig om databeskyttelse? Her er 3 argumenter, som kan hjælpe dem på andre tanker.


BDO

Acontoskat for selskaber i 2018

Tirsdag den 20. marts 2018 er sidste frist for betaling af første rate af aconto-skatten for indkomståret 2018. Selskaber, der betaler negativ rente, vil ofte have fordel af at supplere den ordinære rate med en frivillig indbetaling


BDO

Så meget koster det, hvis du snyder i skat – og bliver opdaget

Bevidst skattesnyd straffes som udgangspunkt med en bøde, hvis omfang afhænger dels af beløbets størrelse og dels af indkomstens art. Foruden bøden skal man naturligvis betale den skat, som man har unddraget sig.


BDO

Gør klar til årsopgørelsen for 2017 - prøv vores fradragstest

Listen over mulige skattefradrag er ganske lang, men kun få kender dem alle. Nogle fradragstyper er stærkt overvurderede, andre er temmelig undervurderede, og et enkelt er omgærdet af en hel del mystik


Deloitte

Forældrekøb – salg af lejligheden

Kan jeg sælge lejligheden til min datter for ejendomsvurderingen minus 15%, hvilket svarer til en salgspris på 1,2 mio. kr.? Så får jeg et tab på ca. 0,8 mio.kr. Kan dette tab modregnes i en gevinst på nogle af de andre udlejningsejendomme, som jeg har?


Deloitte

Gode råd til årsopgørelsen 2017

Den 12. marts 2018 vil du modtage din årsopgørelse for 2017. Du bør som udgangspunkt kontrollere alle oplysninger på din årsopgørelse, og det er især vigtigt, at du er opmærksom på forhold, som ikke automatisk er indberettet til SKAT. Her er nogle gode råd til, hvad du som minimum bør tjekke.


Revisorgruppen Danmark

FACIT marts 2018

Det frydefulde forår


BDO

Godtgørelse af elafgift

Nogle virksomheder snyder sig selv, fordi de ikke får godtgjort deres elafgifter. Andre får godtgjort med for store beløb, fordi de ikke har opsat bimålere og ikke kender den særlige kvadratmeterregel.


Kammeradvokaten

Dom i sag om værdiansættelse af 820 brugte biler

Skatteministeriet har fået medhold i, at SKATs praksis ved værdiansættelse af brugte biler er lovlig og sagligt begrundet.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen  


Indholdsfortegnelse