RegnskabsMail 2018, uge 16

Kære Læser.

I denne uges RegnskabsMail kan du bl.a. læse om nye regler for virksomhedsovertagelse, nedsættelse af minimumskapitalkravet for A/S’er, ændringer vedr. registeret over reelle ejere m.v. og om fradreg for sponsorudgifter.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Virksomhedsovertagelser
Ændringer af selskabsloven på vej
Værdiansættelse kan være en god øvelse
Danmark er ikke klar til de nye regler om persondata
Fradrag for sponsorudgifter - reklame eller?
Højesteretsdom om værdiansættelse ved generationsskifte

Styresignaler
Restanceinddrivelsesmyndigheden genoptager sager, der kan have været udsat for uretmæssig inddrivelse - styresignal

Afgørelser
Ansøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - Forældelse


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Virksomhedsovertagelser

Nye regler fra 1. juli 2018. Hvad betyder de nye regler?


Beierholm

Ændringer af selskabsloven på vej

Det betyder nedsættelse af minimumskapitalkravet for A/S’er, ændringer vedr. registeret over reelle ejere m.v.


Beierholm

Værdiansættelse kan være en god øvelse

Mange forbinder værdiansættelse af virksomheden med et nært forestående salg eller generationsskifte. Men det giver god mening – og muligheder – at kende virksomhedens teknisk beregnede værdi, mener Peter Vinstrup Henriksen fra Beierholm. Også selvom man ikke står og skal sælge her og nu.


Dansk Revision

Danmark er ikke klar til de nye regler om persondata

Danske virksomheder risikerer bøder i millionklassen, når EU’s nye persondataforordning - GDPR (General Data Protection Regulation) - træder i kraft herhjemme, og det gør den om under to måneder.

En undersøgelse viser, at mange virksomheder og kommuner stadig ikke er klar.


Deloitte

Fradrag for sponsorudgifter - reklame eller?

Få svar på, om sponsorater kan trække hele beløbet fra, eller om der er noget særligt man skal være opmærksom på.


Kammeradvokaten

Højesteretsdom om værdiansættelse ved generationsskifte

Højesteret har den 13. april 2018 afsagt dom i en principiel skattesag, som har betydning i de mange tilfælde, hvor generationsskifte sker ved succession og berigtiges helt eller delvis ved gave.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Restanceinddrivelsesmyndigheden genoptager sager, der kan have været udsat for uretmæssig inddrivelse - styresignal

SKM2018.163.SKAT

På baggrund af § 18 d i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige vil restanceinddrivelsesmyndigheden genoptage de inddrivelsessager, hvor det er konstateret, at der kan være foretaget ulovlig inddrivelse i løbet af inddrivelsessystemet EFIs driftsperiode fra og med den 1. september 2013 til og med den 7. september 2015.

Dette styresignal beskriver rammerne for restanceinddrivelsesmyndighedens genoptagelse af egen drift i de tilfælde, hvor det ikke umiddelbart kan konstateres, at de berørte fordringer har været retskraftige på tidspunktet for inddrivelsen i EFIs driftsperiode.

Styresignalet indeholder desuden retningslinjer for borgeres og virksomheders anmodning om genoptagelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Ansøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - Forældelse

SKM2018.168.SANST

En ansøgning om omkostningsgodtgørelse kunne med rette ikke imødekommes, da kravet på omkostningsgodtgørelse blev anset for at være forældet på tidspunktet for ansøgningen om omkostningsgodtgørelse, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.Skatteankestyrelsen bemærkede under henvisning til U.2013.165H, at det er ansøgeren i en sag om omkostningsgodtgørelse, der i relation til forældelsesfristen har bevisbyrden for, at ansøgningen om omkostningsgodtgørelse er kommet frem til SKAT inden forældelsesfristens udløb. Skatteankestyrelsen fandt, at der ikke forelå bevis for, at ansøgningen om omkostningsgodtgørelse rent faktisk blev sendt og nåede frem til SKAT inden forældelsesfristens udløb.


Indholdsfortegnelse