RegnskabsMail 2018, uge 19

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. omtale af den nyligt vedtagne mini-skattereform. Læs også om mulighederne med ophørspension ved ophør af virksomhed.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Ophørspension ved afståelse af virksomhed
Slut med skat på fri telefon og internet
Lavere skat på arbejdsindkomst
Pas på med aftaler om rentefradragsretten i forbindelse med separation eller skilsmisse

Bindende svar
Renteswaps / tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - overførsel til virksomhedsskatteordningen


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Ophørspension ved afståelse af virksomhed

Få svar på, hvilke skatteregler der er gældende i forbindelse virksomhedssalg og indsættelse af provenue på pensionsordninger.


Deloitte

Slut med skat på fri telefon og internet

Folketinget har vedtaget lovforslag om ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.


Redmark

Lavere skat på arbejdsindkomst

Nyt lovforslag om skattelettelser og øgede fradrag


Ret&Råd Advokater

Pas på med aftaler om rentefradragsretten i forbindelse med separation eller skilsmisse

Mange ægtefæller køber fast ejendom sammen og optager også fælles lån til finansiering af købet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Renteswaps / tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - overførsel til virksomhedsskatteordningen

SKM2018.217.SR

Skatterådet fandt, at 2 renteswapaftaler kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, selv om en del af de underliggende erhvervsmæssige lån via valutaswaps reelt var omlagt til en anden valuta. Den tekniske hovedstol af renteswapaftalerne oversteg ikke den erhvervsmæssige gæld i den pågældende valuta.

Skatterådet fandt, at overførsel af renteswapaftalerne til virksomhedsskatteordningen skulle ske ved udløbet af det første indkomstår, hvor swapaftalerne ved skatteansættelsen anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.


Indholdsfortegnelse