RegnskabsMail 2018, uge 24

Kære Læser.

Denne uge RegnskabsMail indeholder bl.a. artikel om regnskabsmæssig nedskrivning af anlægsaktiver.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Illustrative financial statements 2016
Regnskabsmæssig nedskrivning af anlægsaktiver
Illustrative financial statements 2017
Ingen nåde hvis frivillig selskabsskat ikke forhåndsanmeldes
Det betyder udsættelsen af de nye ejendomsvurderinger
Indberetning af renter på familielån
Skattekommune for årsopgørelsen
Momskompensation
Moms ved Airbnb-udlejning mv.


 

Artikler og interessante links

BDO

Illustrative financial statements 2016

Det engelske IFRS-modelregnskab fra det internationale BDO netværk.


BDO

Regnskabsmæssig nedskrivning af anlægsaktiver

Også anlægsaktiver, der ikke indregnes til dagsværdi, skal nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Det kræver opmærksomhed på indikationer for værdiforringelse.


BDO

Illustrative financial statements 2017

Det engelske IFRS-modelregnskab fra det internationale BDO netværk.


BDO

Ingen nåde hvis frivillig selskabsskat ikke forhåndsanmeldes

Selvom det forekommer håbløst gammeldags og dybt urimeligt, er der ikke noget at gøre. Et selskab, der foretager frivillig indbetaling af acontoskat, får pengene tilbage, hvis indbetalingen ikke på forhånd er indberettet til SKAT.


BDO

Det betyder udsættelsen af de nye ejendomsvurderinger

For langt de fleste boligejere bliver udsættelsen af de nye ejendomsvurderinger en win-win-situation. Det gælder også dem, der skal have penge tilbage, selvom de nok kommer til at vente lidt længere på dem.


Deloitte

Indberetning af renter på familielån

Få svar på, hvilke skatteregler der er gældende i forbindelse med fradrag på renter af familielån.


Deloitte

Skattekommune for årsopgørelsen

Få svar på, hvilke skatteregler der er gældende i forbindelse med årsopgørelse ved flytning fra én kommune til en anden.


BDO

Momskompensation

Momskompensation er en mulighed for bl.a. museer, golfklubber, idrætsforeninger og andre almennyttige foreninger og fonde til at få godtgjort en del af deres momsudgifter


BDO

Moms ved Airbnb-udlejning mv.

Lejer du værelser ud for mere end 50.000 kr. om året, skal du betale moms af dine lejeindtægter. Udlejer du hele din bolig eller dit sommerhus, er udlejningen derimod altid momsfri, uanset hvor meget du tjener.


Indholdsfortegnelse