RegnskabsMail 2017, uge 25

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. et notat, der beskriver en lang række af de væsentligste ændringer i den ”nye” årsregnskabslov og en artikel om ændring af regnskabsår.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Årsregnskabsloven
Ændring af regnskabsår
Register over "reelle ejere"
Nye krav i aktionærrettighedsdirektivet
Øresundsguide 2017
Udleje af kontor i privaten
Personalesommerhus og beskatning

Styresignaler
Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. - styresignal
Styresignal om rentetilskrivninger til aktionærlån

Bindende svar
Virksomhedsordningen – ubeboet stuehus – sikkerhedsstillelse

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
30-06-2017 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Juni 2017
30-06-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Juni 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Årsregnskabsloven

Et notat, der beskriver en lang række af de væsentligste ændringer i den ”nye” årsregnskabslov


BDO

Ændring af regnskabsår

Regnskabsåret må, som hovedregel, ikke ændres, men ...


Beierholm

Register over "reelle ejere"

Vi har fået et nyt register over såkaldte ”reelle ejere”, som nu er åbent for indberetninger. Indberetningerne skal være på plads 1. dec. 2017. Din revisor kan naturligvis hjælpe med dette.


EY

Nye krav i aktionærrettighedsdirektivet

Ændringer til aktionærrettighedsdirektivet er nu vedtaget af EU. Formålet er at øge niveauet for gennemsigtighed mellem selskaber og investorer samt at øge den enkelte aktionærs mulighed for at udøve indflydelse gennem aktivt ejerskab.


Beierholm

Øresundsguide 2017

Øresundsguiden er en folder om de skattemæssige konsekvenser for de lønmodtagere, der er bosat i henholdsvis Danmark og Sverige, og som arbejder på den anden side af Sundet. De såkaldte øresundspendlere.


Deloitte

Udleje af kontor i privaten

Da du er hovedaktionær i et anpartsselskab, der fremover skal leje et kontor i din private bolig, er det indledningsvis værd at bemærke, at udlejningen skal ske på armslængdevilkår.


Redmark

Personalesommerhus og beskatning

Skal en hovedanpartshaver rådighedsbeskattes af et personalesommerhus?


Indholdsfortegnelse