RegnskabsMail 2017, uge 40

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder især artikler om aktuelle regnskabs- og skattemæssige problemstillinger.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Afslag på anmodning om fritagelse for afgift grundet ikke rettidig årsrapport. Årsregnskabslovens §§ 151 og 152. Lov om Digital Post §§ 7 og 10
Lån ikke ydet som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition. Selskabslovens §§ 210, 212 og 215.
Afvist registrering af fusion grundet manglende offentliggørelse og underskrevet fusionsplan. Selskabslovens §§ 15, 237, 244 og 245 (2016-13999)

Artikler og interessante links
Reelle ejere
Værdien af årsrapporten II
Nyt fra CFOdirect: IFRS-kapitalmarkeder, nyhedsbrev til bestyrelser, virtuelle aktionærmøder og meget mere
Registrering af virksomheders reelle ejere
Beskatning af gaver til børn og stedbørn
Betaling for kantineordning
Erhvervsmæssig kørsel – 60 dage?
Erhvervs- og iværksætterudspil
Omlægning af bilafgifterne - Giver det billigere biler?

Kursuslisten


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Erhvervsankenævnet

Afslag på anmodning om fritagelse for afgift grundet ikke rettidig årsrapport. Årsregnskabslovens §§ 151 og 152. Lov om Digital Post §§ 7 og 10  


Lån ikke ydet som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition. Selskabslovens §§ 210, 212 og 215.  


Afvist registrering af fusion grundet manglende offentliggørelse og underskrevet fusionsplan. Selskabslovens §§ 15, 237, 244 og 245 (2016-13999)  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Reelle ejere

Med indførsel af registeret over de reelle ejere findes der nu hele 3 former for ejerregistreringer for alle former for selskaber.


PwC

Værdien af årsrapporten II

PwC har i samarbejde med CBS gennemført en undersøgelse af professionelle regnskabsbrugeres og regnskabsudarbejderes holdninger til årsrapporten.


PwC

Nyt fra CFOdirect: IFRS-kapitalmarkeder, nyhedsbrev til bestyrelser, virtuelle aktionærmøder og meget mere

IFRS-kapitalmarkeder (podcast)


Redmark

Registrering af virksomheders reelle ejere

JURA § FAKTA Registrering af virksomheders reelle ejere – Frist 1. december 2017


Deloitte

Beskatning af gaver til børn og stedbørn

I 2017 kan du give hvert af dine børn en gave til en værdi af op til 62.900 kr., uden at der skal betales gaveafgift af beløbet.


Deloitte

Betaling for kantineordning

SKAT har fastlagt et niveau for, hvilken pris I som ansatte mindst skal betale for kantineordning, for at I kan være sikre på at undgå at blive beskattet af det gode, tilskuddet til et standardmåltid repræsenterer.


Deloitte

Erhvervsmæssig kørsel – 60 dage?

Kørsel i egen bil direkte mellem bopælen og en arbejdsplads (altså enten første eller sidste tur på dagen) anses for erhvervsmæssig de første 60 dage indenfor enhver løbende 12-måneders periode.


Revisorgruppen Danmark

Erhvervs- og iværksætterudspil

Udsigt til væsentlige ændringer i skattereglerne


EY

Omlægning af bilafgifterne - Giver det billigere biler?

Regeringen og Dansk Folkeparti har i sidste uge offentliggjort en aftale om omlægning af bilafgifterne. Vi giver vores bud på, hvordan den samlede aftale må forventes at påvirke bilbranchen.


Indholdsfortegnelse