RegnskabsMail 2017, uge 41

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. gode artikler om tilvalg af regnskabsregler fra en højere regnskanbsklasse, finansiering, regulering af moms ved tab på debitorer, håndtering af kontantbeholdning og meget mere.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Tilvalg af regnskabsregler fra en højere regnskabsklasse
Gratis info-møder for regnskabsfolk
Databeskyttelses- forordningen bliv klar
Behandling af personoplysninger
Databeskyttelsesforordn. Bliv klar
Implementering af IFRS 9 i den danske regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter
Finansiering af din virksomhed
Regulering af momsen ved tab på debitorer
Håndtering af kontanter
Nye tiltag mod sort arbejde
Folketinget åbnet – det kan vi vente os

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-10-2017 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 September 2017
10-10-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 September 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Tilvalg af regnskabsregler fra en højere regnskabsklasse

Der er intet til hinder for, at en virksomhed ved sin regnskabsaflæggelse bruger regnskabsregler, der faktisk gælder for en højere regnskabsklasse, men når det sker, skal tilvalget ske både systematisk og konsekvent.


BDO

Gratis info-møder for regnskabsfolk

Ligesom sidste år har vi sat det meste af november måned af til at holde vores årlige informationsmøder, hvor vi fortæller om seneste nyt inden for skat, moms og personalejura. Vi holder møderne i hele 13 byer.


Beierholm

Databeskyttelses- forordningen bliv klar

Bliv klar til databeskyttelsesforordningen: Eksempel på fortegnelse. Som noget nyt skal dataansvarlige virksomheder og andre organisationer udarbejde fortegnelser over behandlingsaktiviteter, når databeskyttelsesforordningen træder i kraft maj 2018. Denne artikel gennemgår et eksempel på en fortegnelse.


Beierholm

Behandling af personoplysninger

Hvornår må vi behandle personoplysninger om medarbejdere og kunder? Og skal vi have deres samtykke? Denne artikel retter sig mod den typiske danske virksomhed. Virksomheder, som registrerer og behandler personoplysninger om kunder og medarbejdere som en naturlig og støttende del i forhold til det, der er virksomhedens primære...


Beierholm

Databeskyttelsesforordn. Bliv klar

Bliv klar til databeskyttelsesforordningen: Eksempel på fortegnelse. Som noget nyt skal dataansvarlige virksomheder og andre organisationer udarbejde fortegnelser over behandlingsaktiviteter, når databeskyttelsesforordningen træder i kraft maj 2018. Denne artikel gennemgår et eksempel på en fortegnelse.


PwC

Implementering af IFRS 9 i den danske regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter

Finanstilsynet har udsendt en ændringsbekendtgørelse til regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter hvor bestemmelserne i den nye internationale regnskabsstandard om finansielle instrumenter, IFRS 9 implementeres. Bestemmelserne omfatter dels nye nedskrivningsbestemmelser på udlån mv., dels nye bestemmelser om klassifikation og måling af finansielle aktiver. Bestemmelserne træder i kraft 1. januar 2018.


Ret&Råd Advokater

Finansiering af din virksomhed

Hvis du har brug for lånefinansiering til din virksomhed, enten fordi du er ved at etablere eller købe en virksomhed eller fordi du ønsker at udvide din eksisterende virksomhed, skal du overveje hvilken finansiering, der passer til netop dig og din virksomhed.


BDO

Regulering af momsen ved tab på debitorer

Det kan være fristende at bruge en kreditnota som genvej til at få fradrag for tab på moms på debitorer, men SKAT accepterer ikke metoden. De sædvanlige – og ganske strenge – betingelser for fradrag skal være opfyldt.


BDO

Håndtering af kontanter

Der har i de seneste år været meget fokus på håndtering af kontanter, her præciserer vi reglerne.


BDO

Nye tiltag mod sort arbejde

Et enigt Folketing har indgået en politisk aftale om at styrke indsatsen mod sort arbejde. Det betyder blandt andet udvidede beføjelser til SKAT, styrket myndighedssamarbejde og en oplysningskampagne.


BDO

Folketinget åbnet – det kan vi vente os

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen som sædvanlig fremlagt et katalog med de lovforslag, som den i øjeblikket regner med at fremsætte i løbet af folketingsåret. På skatteområdet kommer der mindst 23 lovforslag.


Indholdsfortegnelse