RegnskabsMail 2017, uge 43

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. artikler om den regnskabsmæssige behandling at udskudte skatteaktiver. På skatteområdet en artikel om eksempel på generationsskifte med skattemæssig succession, hvor succession letter omkostningerne ved generationsskiftet og gør det billigere at overdrage og overtage en virksomhed, fordi sælger ikke skal beskattes af salget.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Afslag på anmodning om straksregistrering via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning. Selskabslovens §§ 9, 16 og 20
Stadfæstet, at betingelserne for fravalg af revision af årsregnskab var ikke opfyldt. Årsregnskabslovens §§ 10a og 135
Erhvervsstyrelsens afvisning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kunne ikke påklages til Erhvervsankenævnet. Lov om Erhvervsankenævnet §§ 1 og 8, samt § 1, i bekendtgørelse nr. 1154 af 18.12.1994 om Erhvervsankenævnet. Selskabslovens § 93,
Stadfæstet, at Erhvervsstyrelsen kunne tilbagekalde meddelt tilladelse til aflæggelse af egnethedsprøve som dansk statsautoriseret revisor. Forvaltningsrettens almindelige regler, samt lov om statsautoriserede og registrerede revisorer § 4, samt 8. Direkt
Stadfæstet, at betingelserne for fravalg af revision af årsregnskab var ikke opfyldt. Årsregnskabslovens §§ 10a og 135
Erhvervsstyrelsens afgørelse om påbud til revisionsvirksomhed vedrørende legitimering og identificering af kunderelationer stadfæstet. Hvidvaskloven §§ 1, 12 og 25
Afslag på anmodning om ændring af registreret selskabsnavn stadfæstet. Selskabslovens §§ 2 og 20

Artikler og interessante links
CFO-seminarer i Odense, Aalborg, København og Århus
Det du skal vide om persondataforordningen
Regnskabsmæssig behandling af et udskudt skatteaktiv
Private investorers tab på ikke-børsnoterede aktier
Nye selvstændige overser fradragsmulighed
Generationsskifte i virksomhed med skattemæssig succession
Tab på børsnoterede aktier - modregning
Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?
Tjeklisten til selvangivelsen 2017 (for selskaber)
Fakturering af varesalg uden moms pga. omvendt betalingspligt

Kursuslisten


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Erhvervsankenævnet

Afslag på anmodning om straksregistrering via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning. Selskabslovens §§ 9, 16 og 20  


Stadfæstet, at betingelserne for fravalg af revision af årsregnskab var ikke opfyldt. Årsregnskabslovens §§ 10a og 135  


Erhvervsstyrelsens afvisning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kunne ikke påklages til Erhvervsankenævnet. Lov om Erhvervsankenævnet §§ 1 og 8, samt § 1, i bekendtgørelse nr. 1154 af 18.12.1994 om Erhvervsankenævnet. Selskabslovens § 93,  


Stadfæstet, at Erhvervsstyrelsen kunne tilbagekalde meddelt tilladelse til aflæggelse af egnethedsprøve som dansk statsautoriseret revisor. Forvaltningsrettens almindelige regler, samt lov om statsautoriserede og registrerede revisorer § 4, samt 8. Direkt  


Stadfæstet, at betingelserne for fravalg af revision af årsregnskab var ikke opfyldt. Årsregnskabslovens §§ 10a og 135  


Erhvervsstyrelsens afgørelse om påbud til revisionsvirksomhed vedrørende legitimering og identificering af kunderelationer stadfæstet. Hvidvaskloven §§ 1, 12 og 25  


Afslag på anmodning om ændring af registreret selskabsnavn stadfæstet. Selskabslovens §§ 2 og 20  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

CFO-seminarer i Odense, Aalborg, København og Århus

På seminarerne sætter vi fokus på det seneste års væsentligste nyheder indenfor skat og moms for de større virksomheder, men giver også inspiration til forretningsudvikling via indlæg om bl.a. talentpleje og nye virksomheder.


Plesner

Det du skal vide om persondataforordningen

Plesner afholder onsdag den 10. januar 2018 endnu engang heldagsseminar om den nye persondataforordning.


BDO

Regnskabsmæssig behandling af et udskudt skatteaktiv

Et uudnyttet skattemæssigt underskud udgør som udgangspunkt et aktiv, men det kan kun optages i balancen, hvis underskuddet forventes at kunne udnyttes indenfor en kortere årrække.


BDO

Private investorers tab på ikke-børsnoterede aktier

I modsætning til tab på børsnoterede aktier kan skatteværdien af private investorers tab på ikke-børsnoterede aktier modregnes i skat af anden indkomst, fx lønindkomst. Desværre er reglen ukendt for mange.


BDO

Nye selvstændige overser fradragsmulighed

Reglerne om fradrag for indskud på en etableringskonto eller en iværksætteropsparing kan også bruges, efter at virksomheden er kommet i gang. Endda uden at der skal indskydes penge på kontoen.


Deloitte

Generationsskifte i virksomhed med skattemæssig succession

Generationsskifte med skattemæssig succession letter omkostningerne ved generationsskiftet og gør det billigere at overdrage og overtage en virksomhed, fordi sælger ikke skal beskattes af salget.


Deloitte

Tab på børsnoterede aktier - modregning

Regelsættene for beskatning af børsnoterede aktier og lagerbeskattede investeringsbeviser er forskellige. Hvor børsnoterede aktier bliver beskattet efter reglerne om aktieindkomst og på grundlag af realisationsprincippet, bliver visse investeringsbeviser lagerbeskattet og som kapitalindkomst.


PwC

Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?

Den 20. november 2017 er fristen for rettidig betaling af frivillig acontoskat for selskaber for indkomståret 2017, hvis betaling af rentetillæg skal undgås. Herudover er der mulighed for en frivillig indbetaling senest den 1. februar 2018 mod at betale et rentetillæg. Download filen og se bl.a.:


PwC

Tjeklisten til selvangivelsen 2017 (for selskaber)

I lighed med tidligere år har vi udarbejdet en tjekliste til selvangivelsen for selskaber for indkomståret 2017. Tjeklisten er et hjælpeværktøj, som opstiller en lang række spørgsmål, der sikrer, at de nødvendige overvejelser i forbindelse med selvangivelsen bliver foretaget. Det gælder forhold, som er aktuelle hvert år, men tjeklisten hjælper også med at få særlige risici og nye regler med ind i selvangivelsesprocessen.


BDO

Fakturering af varesalg uden moms pga. omvendt betalingspligt

Der er mange formelle regler, som der skal tages højde for, når et salg af varer skal faktureres uden moms, fordi det enten er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt eller sker til et land udenfor EU.


Indholdsfortegnelse