RegnskabsMail 2017, uge 46

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. gode råd til afgiftsbesparelse for livsarvinger ved brug af testamente og skat af findeløn og dusører.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Stadfæstet, at anmodning om aktindsigt ikke kunne imødekommes, da der forelå skærpet tavshedspligt. Forvaltningslovens § 9. Offentlighedsloven §§ 7 og 35, samt lov om finansiel virksomhed §§ 354 og 355.
Stadfæstet, at produktionsmetoden vedr. registrering af sponsorindtægter var i strid med årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven §§ 11 og 49. Bogføringsloven §§ 4 og 9.
Finanstilsynets afgørelse ændret, da tilsynet ikke var berettiget til at afvise anmodning om registrering som selvforvaltende investeringsfond. Lov om alternative investeringsfonde §§ 3 og 6, Level II-forordningen art. 6(2 og 3).

Artikler og interessante links
Fokusområder ved regnskabskontrollen for børsnoterede virksomheder
Er din virksomhed gearet til de mange nye oplysningskrav i IFRS 15?
Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse sendt i høring
Sælgerpantebrev i virksomhedsordningen
Afgiftsbesparelse for livsarvinger ved oprettelse af testamente
Skattepligt i relation til findeløn og dusører
Julefrokost og julegaver
Nedsættelse af registreringsafgift er vedtaget

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-11-2017 Lønsumsafgift i 2017 Metode 2 (oktober 2017)

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Erhvervsankenævnet

Stadfæstet, at anmodning om aktindsigt ikke kunne imødekommes, da der forelå skærpet tavshedspligt. Forvaltningslovens § 9. Offentlighedsloven §§ 7 og 35, samt lov om finansiel virksomhed §§ 354 og 355.  


Stadfæstet, at produktionsmetoden vedr. registrering af sponsorindtægter var i strid med årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven §§ 11 og 49. Bogføringsloven §§ 4 og 9.  


Finanstilsynets afgørelse ændret, da tilsynet ikke var berettiget til at afvise anmodning om registrering som selvforvaltende investeringsfond. Lov om alternative investeringsfonde §§ 3 og 6, Level II-forordningen art. 6(2 og 3).  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

EY

Fokusområder ved regnskabskontrollen for børsnoterede virksomheder

ESMA (the European Securities and Markets Authority) har den 27. oktober 2017 meldt fokusområderne ud for det kommende års kontrol af regnskaberne for børsnoterede virksomheder.


EY

Er din virksomhed gearet til de mange nye oplysningskrav i IFRS 15?

EY har netop udsendt publikationen "Applying IFRS - Presentation and disclosure requirements of IFRS 15". IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers", der omhandler den regnskabsmæssige behandling af omsætning og relaterede præsentations- og oplysningskrav, træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere.


EY

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse sendt i høring

Komitéen for god Selskabsledelse har i juli 2017 udsendt udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse i høring. De reviderede anbefalinger afspejler blandt andet et ønske fra virksomheder og interessenter om en forenkling af anbefalingerne blandt andet ved at udelade anbefalinger, der allerede fremgår af lovgivning eller af retspraksis.


Beierholm

Sælgerpantebrev i virksomhedsordningen

Mulighed for sælgerfinansiering i virksomhedsordningen


DELACOUR

Afgiftsbesparelse for livsarvinger ved oprettelse af testamente

Efterlader du dig en formue på mere end 5 mio. kr. til et eller flere børn eller børnebørn? I så fald kan du, med fordel oprette et testamente, hvori du begunstiger en velgørende forening.


Deloitte

Skattepligt i relation til findeløn og dusører

Som udgangspunkt er alle dusører skattepligtige, men der findes dog nogle undtagelser til dette.


SEGES

Julefrokost og julegaver

Julen står for døren. Og mange arbejdsgivere vil gerne tilgodese ansatte med en firmajulefrokost og en julegave. Men hvordan ser det egentlig ud med fradragsmuligheden?


Deloitte

Nedsættelse af registreringsafgift er vedtaget

Regeringens forslag om generel sænkelse af registreringsafgiften gennemføres som oprindeligt foreslået. Samtidig fastholdes indgreb mod fordelagtige regler for betaling af registreringsafgift hos både leasingselskaber og bilforhandlere m.m.


Indholdsfortegnelse