RegnskabsMail 2017, uge 49

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. checklister til brug for årsrapporten og Årsnyt 2017 med overblik over nyheder i årsrapporten i 2017.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Stadfæstet, at offentlig bekendtgjort årsrapport kunne ikke omgøres med en ny. Årsregnskabslovens §§ 32, 138 og 154

Artikler og interessante links
Ny ferielov på vej med væsentlige ændringer
Regnskabsmæssig behandling af offentlige tilskud
Kom i mål med årsrapporten
Årsnyt 2017 - Vi giver overblikket
Dårlig idé når hovedaktionærer låner penge til deres selskab
Kasi-dommen udvider fradragsmulighederne for sponsorer
Skat når firmaet betaler de ansattes bøder

Kursuslisten


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Erhvervsankenævnet

Stadfæstet, at offentlig bekendtgjort årsrapport kunne ikke omgøres med en ny. Årsregnskabslovens §§ 32, 138 og 154  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Ny ferielov på vej med væsentlige ændringer

Den 31. oktober 2017 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om indførelse af en ny ferielov. Den nye ferielov vil indføre begrebet ”samtidighedsferie”, ændre ferieåret og samtidig indføre en overgangsordning.


BDO

Regnskabsmæssig behandling af offentlige tilskud

Offentlige tilskud må i årsregnskabet ikke modregnes i de omkostninger eller de investeringer, som de typisk gives til hel eller delvis dækning af, men skal præsenteres særskilt


Deloitte

Kom i mål med årsrapporten

Checklister til årsrapporten 2017


PwC

Årsnyt 2017 - Vi giver overblikket

Ét år er gået – og også i år udsender vi en ny udgave af Årsnyt!


BDO

Dårlig idé når hovedaktionærer låner penge til deres selskab

Selskaber med økonomiske vanskeligheder understøttes ofte af deres hovedaktionær med lån fremfor med ny kapital. Det er skattemæssigt ikke altid optimalt.


BDO

Kasi-dommen udvider fradragsmulighederne for sponsorer

Landsretten så reklame i et meget bredere perspektiv end både SKAT og Landsskatteretten. Derfor får dommen stor fremtidig betydning ikke mindst for mindre og mellemstore virksomheder med lokale sponsorater.


BDO

Skat når firmaet betaler de ansattes bøder

En arbejdsgiver kan normalt ikke betale en bøde for en ansat, uden at det udløser en skatteregning til denne. Betalingen anses nemlig for et løntillæg, fordi bøden er et personligt anliggende for den ansatte.


Indholdsfortegnelse