RegnskabsMail 2017, uge 51

Kære Læser.

Denne uges RegnkabsMail indeholder bl.a. en samling af regnskabsartikler fra BDO. Desuden er der 10 gode skatteråd ved juletid.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Revisornævnet
106-2016 (11. september 2017)

Artikler og interessante links
Få et gratis hæfte med regnskabsartikler
Ændringer af selskabsloven på vej
Opdateringer til den danske illustrative IFRS-årsrapport
IFRS 16 er nu godkendt til anvendelse i EU
Høringsudkast til lov om ændring af selskabsloven m.fl.
En tredjedel af alle registreringspligtige mangler fortsat at registrere deres reelle ejere
Opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse
Ny ferielov på vej - får betydning for opgørelsen af feriepengeforpligtelser
Konsekvenser ved udbytteudlodning i strid med selskabsloven
Skattefradrag for bidrag til julehjælp
Tid for selvstændige til indbetaling på deres pensionsordning
10 gode skatteråd ved juletid
US Tax Reform kan påvirke din årsrapport allerede i 2017
Moms af virksomhedens juleudgifter

Lovstof
Nyt fra Lovtidende


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Revisornævnet

106-2016 (11. september 2017)  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Få et gratis hæfte med regnskabsartikler

Vi har udgivet et hæfte med 37 lavpraktiske artikler om den regnskabsmæssige behandling af alt fra feriefridage-forpligtelser til finansielle kontrakter. Artiklerne stammer alle fra Depechen


Beierholm

Ændringer af selskabsloven på vej

Det kan betyde nedsættelse af minimumskapitalkravet for A/S’er, ændringer vedr. registeret over reelle ejere m.v.


EY

Opdateringer til den danske illustrative IFRS-årsrapport

Note 1 om ændring af anvendt regnskabspraksis for 2017 og note 43 om ny regnskabsregulering i vores illustrative IFRS-årsrapport for 2017 er i et notat opdateret med IFRS-standarder og fortolkningsbidrag, der er udsendt frem til og med 10. december 2017. Derudover er der særligt opdateringer til oplysninger om IFRS 15.


EY

IFRS 16 er nu godkendt til anvendelse i EU

IFRS 16, der regulerer den regnskabsmæssige behandling af leasing, og som afløser den gældende IAS 17, er nu godkendt i EU. Standarden ændrer den regnskabsmæssige behandling for de leasingkontrakter, der i dag behandles som operationelle leasingaftaler og træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2019 med mulighed for førtidsimplementering.


EY

Høringsudkast til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Erhvervsstyrelsen har udsendt et høringsudkast om ændring af selskabsloven m.fl. Lovforslaget tager afsæt i tidligere aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Formålet er at gennemføre en række konkrete tiltag, der skal forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark. Lovforslaget indeholder bl.a. forslag til nedsættelse af kapitalkravet i aktieselskaber. Høringsfristen er 17. januar 2018, og ændringsloven forventes at træde i kraft 1. juli 2018.


EY

En tredjedel af alle registreringspligtige mangler fortsat at registrere deres reelle ejere

Virksomheder, foreninger og fonde m.v. skulle senest pr. 1. december 2017 i tillæg til tidligere registrering af deres legale ejere også registrere deres reelle ejere. En tredjedel af alle registreringspligtige, svarende til ca. 100.000, har fortsat ikke registreret deres reelle ejere. Der er dels risiko for bøder til virksomheden, og dels risiko for at revisor er nødsaget til at anføre et fremhævet forhold i revisionspåtegningen for manglende overholdelse af selskabslovens krav.


EY

Opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har netop udsendt reviderede anbefalinger for god selskabsledelse. Der er tilføjet to nye anbefalinger samt foretaget enkelte præciseringer af de eksisterende anbefalinger. Derudover er der foretaget en række redaktionelle ændringer. De reviderede anbefalinger gælder for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller senere. Komitéen for god Selskabsledelse forventer at redigere anbefalingerne igen i 2019, hvor aktionærrettighedsdirektivet skal være implementeret i dansk ret.


EY

Ny ferielov på vej - får betydning for opgørelsen af feriepengeforpligtelser

Den nye ferielov vil få betydning for opgørelsen af feriepengeforpligtelser. Selvom der endnu ikke er udarbejdet et lovforslag, har vi skitseret de overordnede ændringer, som den nye ferielov forventes at få.


BDO

Konsekvenser ved udbytteudlodning i strid med selskabsloven

Det giver bøvl, hvis formalia ikke overholdes, når der udloddes udbytte. Fejl kan nemlig ikke korrigeres med tilbagevirkende kraft. Udbyttet skal tilbage.


BDO

Skattefradrag for bidrag til julehjælp

Flere steder i landet laves der i øjeblikket indsamlinger til julehjælp til udsatte familier. Donationer hertil er fradragsberettigede, hvis du giver til en godkendt organisation eller som virksomhed modtager reklame for bidraget.


BDO

Tid for selvstændige til indbetaling på deres pensionsordning

Selvstændige kan med fradragsvirkning indbetale op til 30 % af deres virksomhedsoverskud – selvom de ikke kender størrelsen af dette – til en livrente samt op til 53.500 kr. til en ratepension


Deloitte

10 gode skatteråd ved juletid

Inden du om lidt siger farvel til 2017, er det en god ide at gennemgå alle dine skattemæssige dispositioner. Har du husket alle fradrag? Skal dine pensionsindbetalinger justeres? Er det tid til at give pengegaver til familien? Eller har du foretaget større ændringer i din økonomi, som også har en konsekvens for din skat?


EY

US Tax Reform kan påvirke din årsrapport allerede i 2017

Skattereformen kan få væsentlige skattemæssige, regnskabsmæssige og forretningsmæssige konsekvenser for danske multinationale virksomheder med aktiviteter i USA - allerede i 2017.


BDO

Moms af virksomhedens juleudgifter

Det har momsmæssig betydning, om julefrokosten holdes i firmaets egne lokaler eller ude i byen. Det samme gælder juletræsfesten for de ansatte og deres familier. Moms af udgifter til julegaver kan kun fradrages i få tilfælde


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v. i stedet for udlodninger fra spillehaller  


Indholdsfortegnelse